FB logo
Twitter logo
Draugiem logo

About Us
par mums

Around the globe

Mums ir bagāta, vairāk kā 25 gadu, pieredze kartupeļu audzēšanā - sēklaudzēšana sākot no meristēmām, kartupeļu audzēšana - saimniekojot integrēti un bioloģiski, uzglabāšana, realizācija un pārstrāde.


Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #